Musiikkiterapia on vuorovaikutuksellista musiikillista työskentelyä asiakkaan ja terapeutin välillä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Terapian menetelminä ovat mm. soittaminen, oman äänen käyttö, musiikin kuuntelu sekä musiikkiliikunta.

Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille sekä vanhemmille ihmisille eikä vaadi musiikillisia erityistaitoja.

Musiikkiterapia on yksilö- tai ryhmämuotoista ja toimii asiakkaan pääasiallisena kuntoutusmuotona tai osana kokonaiskuntoutusta. Musiikkiterapian kesto vaihtelee muutamista kerroista pidempiin terapiaprosesseihin. Terapia toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kuntoutuksessa mukana olevien tahojen kanssa. Terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.