Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten ja tunteiden tutkimista koulutetun työnohjaajan johdolla. Työnohjauksen avulla voidaan edistää ammatillista kasvua, yhteistyötä, työroolien selkiyttämistä sekä yhteisen käsityksen luomista työn tarkoituksesta ja tavoitteista.

Työnohjauksen tarkoituksena on lisätä työntekijän kykyä uusiin, omaperäisiin oivalluksiin, auttaa häntä löytämään uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja, saada hänet vapautumaan urautuneista käsityksistä ja toimintatavoista.

Yksilö- ja ryhmämuotoista työnohjausta osuuskunnassamme tarjoaa työnohjaaja Seija Hurskainen.